Stichting Taal Doet Meer

Twee consultants van Solve Consulting Utrecht hebben zich ingezet voor het project met als opdrachtgevers Taal Doet Meer en Netwerk Informele Zorg Utrecht. Beide organisaties zijn vrijwilligersinitiatieven in de regio Utrecht.

 

Solve Consulting Utrecht had de opdracht om de SROI-verplichting, die bedrijven krijgen opgelegd indien zij een aanbesteding/opdracht vervullen voor een overheid, nader te onderzoeken. Deze verplichting wordt ‘Social Return On Investment’ genoemd, ofwel de SROI-verplichting.

 

De consultants hebben in een periode van acht weken gedurende acht uur per week gewerkt aan dit project. Dit project valt onder het type Onderzoek & Analyse, dat wil zeggen dat advies is gegeven over uiteenlopende vraagstukken zowel binnen als buiten de organisatie, zoals marktonderzoek of organisatorische uitdagingen. De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: “Hoe kunnen Taal Doet Meer en NIZU meer organisaties aantrekken die hun SROI-verplichting bij hen invullen?” In het kader van dit onderzoek zijn verschillende bedrijven met een SROI-verplichting geïnterviewd en is er gebruikgemaakt van literatuuronderzoek.


Gedurende het project zijn de volgende zaken onderzocht; ten eerste is er gekeken naar wat de SROI-verplichting inhoudt en hoe deze functioneert. Ten tweede zijn ervaringen van bedrijven die de SROI-verplichting hebben uitgevoerd beschreven. Vervolgens is de huidige aanpak van TDM en NIZU geanalyseerd. Als laatste is onderzoek gedaan naar websites die een rol spelen bij het vervullen van de SROI-verplichting en als laatste is er een advies gevormd ten aanzien van het aantrekken van bedrijven die een SROI-verplichting moeten vervullen.