Cadeau aan de stad voor Stichting Betrokken Student

Vier consultants van Solve Consulting Rotterdam hebben zich ingezet voor een project van stichting Betrokken Student (BeSt). Een initiatief vanuit de studentenvereniging R.S.C./R.V.S.V. Stichting BeSt komt op voor minderbedeelden in de samenleving en vierde het bestaan van ‘100 jaar collecteren’. De stichting wilde ter ere van dit jubileum een eeuwcadeau doneren aan de stad Rotterdam. Solve Consulting Rotterdam had de opdracht om het geschikte cadeau te vinden. 

 

De eerste fase van het project was de onderzoeksfase. Er werd onderzoek gedaan naar de minderbedeelden in Rotterdam. Vervolgens werden de behoeftes van deze groep in kaart gebracht. In de volgende fase van het project zijn er verschillende stichtingen benaderd die betrokken zijn bij minderbedeelden. Er zijn in samenwerking met deze stichtingen verschillende ideeën uitgewerkt die als potentiële eeuwcadeaus zouden kunnen dienen, waarbij hier één daadwerkelijk van uitgekozen is. Stichting BeSt heeft bussen gedoneerd aan een andere stichting. Deze bussen gaan op woensdagmiddagen en vrije dagen langs verschillende pleinen in Rotterdamse achterstandswijken. In deze bussen zitten diverse materialen waar kinderen mee kunnen spelen.

 

Een consultant die deelnam aan dit project gaf het volgende aan: ‘Ik heb geleerd om in een korte tijd tot een mooi en concreet idee te komen. Communiceren zowel onderling als met de opdrachtgever is hierbij van belang geweest. Daarnaast ben ik blij dat het uitgekozen idee werkelijk uitgevoerd is!’.