Re-Volt

Vijf consultants van Solve Consulting Utrecht hebben zich in 2021 ingezet voor een project van Re-Volt. Re-Volt is een organisatie die als hoofddoel heeft om teams en organisaties te ondersteunen die een bijdrage willen leveren aan de transitie naar een duurzamere samenleving. Om dit te realiseren faciliteert Re-Volt procesontwerp en procesbegeleiding, teambuilding en strategieontwikkeling. 

 

Re-Volt heeft een aantal doelen opgesteld voor de komende jaren. Zo wil Re-Volt de rechtsvorm veranderen van een eenmanszaak naar een B.V. en willen ze toe naar een kernteam van vijf à zes fulltime werkkrachten. Solve Consulting Utrecht heeft voor Re-Volt onderzocht hoe zij deze overgang soepel kunnen verlopen en wat er bij deze overgang komt kijken.

 

Dit project bestond uit drie fasen: Fase A, B, en C. Tijdens deze verschillende fases hebben de consultants van Solve Utrecht onder anderen literatuuronderzoek gedaan en zijn er interviews afgenomen bij verschillende stakeholders.