De Volksbank case

In april 2022 ging het laatste Solve-project van het academische jaar 2021-2022 van start, en wel voor de Volksbank. De Volksbank is de koepelorganisatie waar de banken-SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen onder vallen. Via deze wegen helpt de Volksbank in totaal 3,34 miljoen klanten op jaarbasis. In het bijzonder werd dit project uitgevoerd voor het team Integrated External Reporting. Dit team publiceert financiële en niet-financiële rapportages van de Volksbank.

 

De Volksbank wil gedeelde waarde creëren voor een viertal belanghebbenden: aandeelhouders, medewerkers, klanten, maatschappij. De Volksbank vindt het belangrijk om continu te onderzoeken of de stakeholder ‘maatschappij’ goed begrepen wordt, en dit is waar Solve bij heeft geholpen.

 

Zo was het allereerst aan Solve om het bestaande overzicht van relevante maatschappelijke partijen voor de Volksbank te verifiëren. Hebben hierbinnen verschuivingen plaatsgevonden? Zijn er nieuwe partijen aan het licht gekomen of juist verdwenen? Hierbij was het vanzelfsprekend van belang dat dit zo breed mogelijk gebeurde om een zo representatief mogelijk beeld van de ‘maatschappij’ te vormen. Dit werd gevolgd door het achterhalen wat volgens deze partijen de meest belangrijke maatschappelijke onderwerpen zijn. Solve heeft dit gedaan op basis van uitgebreid literatuuronderzoek, en dit zal in een later stadium door de Volksbank worden opgevolgd door gerichte dialogen. Als laatste zijn actiepunten opgesteld voorde Volksbank, opdat zij voor nu adequaat om kunnen gaan met de aangekaarte maatschappelijke vraagstukken.

 

Het was een erg interessant project met daarbij een soepele, goede en gezellige samenwerking tussen Solve en De Volksbank. Daarnaast was dit project een Solve-primeur! Dit was namelijk de eerste keer dat er consultants van verschillende Solve-vestigingen, te weten Solve Consulting Utrecht en Solve Consulting Rotterdam, zijn samengevoegd tot één team en volledig hebben samengewerkt. Dit is dusdanig goed bevallen dat is besloten om deze samengevoegde werkwijze in het academische jaar 2022-2023 te funderen tot de strategische projectmogelijkheden van Solve.