Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam

In oktober 2022 ging het eerste Solve-project van het academische jaar 2022-2023 van start in Rotterdam. De betreffende organisatie, BSW, zet zich al 40 jaar in voor een veilig, sociaal-pedagogisch speelklimaat in Rotterdam. Door middel van de uiteenlopende diensten van BSW, maakt zij het mogelijk om verscheidene betrokkenen uit de buurten in Rotterdam hulp te verlenen. Door middel van speluitleen, subsidies en meer versterkt de organisatie zodanig het speelklimaat in Rotterdam. BSW streeft zo het verantwoord en georganiseerd buiten spelen door de jeugd in Rotterdam op peil te houden en te initiëren waar nodig.

 

Een van de projecten met betrekking tot spelen betreft de sport freerunning. Het project, genaamd ‘Run the Playground’, streeft ernaar om kinderen in Rotterdam op een gezonde manier te laten bewegen. BSW hecht veel waarde aan het stimuleren van vaardigheden die vaak tijdens sporten wordt gebruikt. Kinderen worden zo uitgedaagd om zichzelf op een leuke en speelvolle manier te ontwikkelen, waarbij het overkomen van obstakels en zodoende de perceptie van de moeilijkheidsgraad wordt gestimuleerd.


Naast het stimuleren van spelen, vindt BSW het belangrijk om de impact en mogelijke factoren te onderzoeken die van invloed zijn op de kinderen. Dit is dan ook waar Solve bij heeft geholpen. Zo was het aan de consultants de taak om de demografische kenmerken van de kinderen in kaart te brengen. Welke kinderen trekt freerunnen aan? Zijn er doelgroepen die zo mogelijk gemist worden? En welke leeftijdsgroepen zien we terug op de parcours? De demografische kenmerken zijn zodoende als tool gebruikt om een beeld te vormen van de huidige situatie. Dit werd gevolgd door het achterhalen welk effect het freerunnen heeft op de kinderen. De consultants hebben middels literatuuronderzoek, enquêtes, en observaties onderzocht welke skills de kinderen opbouwen en hoe zij die mogelijk in hun leven toepassen buiten het sporten om. Daarnaast zijn de inzichten van betrokkenen ook meegenomen in het onderzoek, denk hierbij aan trainers, ouders en andere belanghebbenden. Als laatste is gekeken naar het mogelijk vergroten van het maatschappelijke effect van freerunnen. Door middel van de bevindingen en bijbehorende literatuur hebben de consultants de huidige situatie en mogelijkheden voor de toekomst in kaart gebracht.