Bartiméus Fonds

Halverwege november van het jaar 2021 werd het project voor het Bartiméus Fonds gestart. Het Bartiméus Fonds hoort bij Bartiméus, één van de grootste zorginstellingen voor mensen die slechtziend of blind zijn – een groep van zo’n 300.000 personen – in Nederland. Mensen met een visuele beperking kunnen hier terecht voor dagelijkse ondersteuning, diagnostiek en behandeling. Ook beschikt Bartiméus over eigen scholen, woonvoorzieningen en allerlei vormen van dagbesteding voor mensen met een meervoudige beperkingen. Het Bartiméus Fonds voegt veel waarde toe aan de maatschappelijke kant van het verhaal. Zo houdt het Fonds zich onder andere bezig met bewustwording bij het ziende publiek over leven met een visuele beperking, en daarnaast met de verbetering van de maatschappelijke positie van mensen die slecht zien. Hiertoe zamelt het Bartiméus Fonds geld in, dat zij vervolgens investeert in impactvolle ideeën, initiatieven, onderzoeken en dergelijke.

 

Om aan nuttige ideeën of ontwikkelingen te komen, kon men voorheen projectaanvragen indienen via de website van het Bartiméus Fonds. Deze werden vervolgens beoordeeld op verschillende aspecten zoals nut en haalbaarheid. De beste aanvragen kregen vervolgens (financiële) ondersteuning van het Bartiméus Fonds. Echter, sinds een aantal jaar streeft het Bartiméus Fonds een meer proactieve aanpak na, en dus gaat het Bartiméus Fonds nu ook zelf op zoek naar nuttige ideeën of ontwikkelingen in het veld die zij kan ondersteunen. Daarbij heeft het Bartiméus Fonds het investeringsprogramma nauwer gestructureerd en het veld opgedeeld in de ‘pijlers’ Mobiliteit, Onderwijs & Werk, en Vrije tijd. Onderstaand kort wat informatie om duidelijk te maken waar het binnen deze pijlers om draait.

 

Mobiliteit: mensen met een visuele beperking moeten goed zelfstandig kunnen reizen en de weg vinden. Daarbij moeten de openbare ruimte en openbare gebouwen goed toegankelijk zijn.

 

Onderwijs & Werk: mensen met een visuele beperking moeten de studie van hun keuze kunnen volgen, waarbij de kwaliteit van de aangeboden studie gewaarborgd blijft. Werkplekken moeten op dezelfde wijze beschikbaar zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een visuele beperking.

 

Vrije tijd: ook mensen met een visuele beperking willen musea of bioscopen bezoeken, en daarom moet er gewerkt worden aan de mogelijkheden tot inclusieve vrijetijdsbesteding.

 

Solve Consulting heeft voor het Bartiméus Fonds gedurende 6 maanden een onderzoek uitgevoerd dat gericht was op het in kaart brengen van de situatie en de context van elke pijler. Zo werd er bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt welke vooruitstrevende organisaties er binnen de pijlers actief zijn, en welke hoek juist relatief achter bleef met de ontwikkelingen gericht op mensen met een visuele beperking. Ook werd geïdentificeerd welke praktische problemen er spelen aan beide kanten en hoeveel personen dit dan raakt. Ook veel andere zaken zijn aan bod gekomen, en met het complete beeld zijn adviezen gedaan richting het Bartiméus Fonds aan de hand waarvan haar fondsen bewuster, effectiever en efficiënter ingezet kunnen worden.

 

De samenwerking met het Bartiméus Fonds is soepel en goed verlopen, en wij kijken dan ook terug op een gezellige en mooie tijd waarin in totaal 8 consultants

– verspreid over alle pijlers – in woordenaantal het grootste Solve-project ooit hebben opgeleverd :)