Project BENG!

Eind december startte het project bij BENG!. BENG! is een energiecoöperatie in De Bilt, die zich met verschillende initiatieven inzet voor een energieneutrale gemeente. Dat doet zij onder andere door middel van lokale opwekprojecten door zon en warmte, de inzet van energiecoaches en het verbeteren van de isolatie van huizen.

 

Om het doel, een energieneutrale gemeente, te bereiken, is het van belang dat zij steun krijgt van zoveel mogelijk inwoners. Het ledenbestand dat BENG! momenteel heeft, is echter aan het vergrijzen. Daarom heeft zij Solve gevraagd hoe zij inwoners uit de leeftijdsgroep 30-50 jaar meer bij BENG! kan betrekken. Het doel: aankomend energieseizoen 100 nieuwe leden uit de doelgroep aan BENG! binden.

 

De opdracht bestond uit twee delen: onderzoek naar de doelgroep in relatie tot energiecoöperaties én het ontwikkelen van een wervingscampagne.
Aan de hand van interviews en enquêtes hebben de consultants in kaart gebracht wat de doelgroep interessant vindt aan energiecoöperaties en wat daarbinnen hun voornaamste beweegredenen zijn om lid te worden van een energiecoöperatie. Daarnaast hebben de consultants literatuuronderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende communicatiemiddelen en -platformen. De bevindingen uit dit onderzoek hebben zij vertaald naar een wervingscampagne. Hierin is opgenomen via welke kanalen BENG! de doelgroep het best kan bereiken en wat de inhoud van hun berichten moet zijn om op hun interesse in te spelen. Uiteindelijk hebben de consultants een hands-on plan opgeleverd dat BENG! kan implementeren voor aankomend energieseizoen.