Training Hieroo - Design Thinking

Solve Rotterdam | 18 december 2022

Op 16 november hebben consultants uit Rotterdam, Utrecht en Amsterdam de ‘Design Thinking’ training van Hieroo gevolgd, gegeven door Katya en Lotte. De training vond plaats op het kantoor van Hieroo Amsterdam, waarbij de consultants na afloop gezellig hebben geborreld samen met de medewerkers van Hieroo.

 

Hieroo voert, als dochteronderneming van adviesbureau SeederDeBoer, lokale consultancy opdrachten uit in de regio’s van de verschillende vestigingen. In de vorm van traineeships worden Jonge Consultants klaargestoomd voor de consultancy wereld en dragen ze bij aan de sociale innovatie van de stad waarin ze werkzaam zijn. Vanwege het maatschappelijke karakter van Hieroo, werken Solve en Hieroo al meerdere jaren met veel plezier samen, waarbij Hieroo bijdraagt aan trainingen en events voor de consultants.

 

Design Thinking is een methode om met een andere blik naar een probleem te kijken en focust op het oplossen van de juiste probleemstelling. Tijdens de training legden de consultants van Hieroo eerst de basis principes uit, waarna de consultants zelf aan de slag gingen met de oplossingsmethode. Door middel van het oplossen van een case in teams konden de consultants van Solve de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk. Ter afsluiting gaf elk team een pitch over hun bevindingen, waarbij naar voren kwam dat door middel van Design Thinking iedereen tot andere conclusies was gekomen. Kortom, een leerzame en gezellige avond!

 

Bedankt Hieroo!