Training AEF

Solve Utrecht | 22 november 2023

Afgelopen week werden onze consultants en bestuursleden uitgenodigd om deel te nemen aan een avond bij Andersson Elffers Felix in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst kregen we een uiterst waardevolle training over stakeholdersmanagement. Dit onderwerp werd gekozen vanwege de complexiteit van verschillende belangen in de wereld van consultancy, met name in de publieke sector.

Na de leerzame presentatie werden we in twee groepen verdeeld om zelf in de schoenen van diverse stakeholders te stappen, gerelateerd aan een case over de nasleep van gaswinning in Groningen. Een hele relevante eerste training, die is afgesloten met een gezellige borrel op kantoor. We willen de consultants bedanken voor hun enthousiaste betrokkenheid, en Andersson Elffers Felix voor de zeer geslaagde avond!