Geslaag project: Bartiméus fonds

Solve Rotterdam | 13 mei 2022

 

Een team van in totaal 8 studentconsultants heeft zich namens Solve Consulting Rotterdam een ruim half jaar ingezet voor een project van het Bartiméus Fonds. Dit fonds zet zich in voor mensen met een visuele beperking, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past. Het gaat immers niet om hoeveel procent je ziet, maar om hoeveel procent je leeft. Daarom is hun motto “100% leven”. Het doel van het project was om alle interessante initiatieven voor mensen die slechtziend of blind zijn in kaart te brengen, zodat het Bartiméus Fonds hier eventueel in kan investeren of eraan kan bijdragen met kennis.

De consultants hebben zich verdiept in de voor hen onbekende doelgroep door meerdere mensen binnen de organisatie te spreken en focusgroepen te houden waaraan mensen die blind of slechtziend zijn, deel hebben genomen. Verder is er uitgebreid deskresearch uitgevoerd, zijn er interviews afgenomen en enquêtes verspreid onder de doelgroep.

Ondanks dat vrijwel alle communicatie met de organisatie virtueel of telefonisch ging, was het enthousiasme en de waardering er niet minder op! Er is goed contact met de medewerkers geweest, iedereen hielp de consultants graag en wilde het beste uit het project halen.

Een consultant vertelt dan ook: “Ik vind dit een erg interessant en leuk project, omdat wij als externe partij tot passende oplossingen kunnen komen voor een organisatie op nationaal niveau. Daarnaast vind ik het ook erg belangrijk dat het ons bewuster heeft gemaakt van het leven van mensen die slechtziend of blind zijn in onze samenleving en dat dit project een goed doel dient.”