Adviestalent en Berenschot trainingen

adminSOLVE Insights0 Comments

SOLVE trainingen: Adviestalent en Berenschot

Adviestalent
door Iris Wesselius (bestuurslid 18/19 Rotterdam)

Afgelopen vrijdag 22 juni 2018 vond de eerste training plaats voor alle nieuwe SOLVE-bestuurders. Zowel de stedelijke besturen als het landelijk bestuur waren geheel of gedeeltelijk aanwezig. De dag werd ingevuld en verzorgd door Adviestalent en vond plaats in Amersfoort. Adviestalent is een adviesbureau dat jonge professionals inzet en bedrijven helpt om hun daad- en innovatiekracht te versterken. Centraal stond het opstellen van een strategisch plan voor het aankomende jaar.

De dag begon met een voorstelronde. Door middel van een variant van het bekende “over de streep” leerden we niet alleen de andere besturen beter kennen, maar ook ons eigen bestuur. Vervolgens kregen we een introductie over het stellen van doelen en hoe deze doelen te vertalen zijn in steeds concretere acties. De doelen werden SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) geformuleerd, om zo de succesgraad van het behalen van de doelen te kunnen maximaliseren.

Halverwege presenteerde elk bestuur haar ideeën voor de rest van de groep. Er werd gediscussieerd, gecomplimenteerd, kritiek geleverd, geprijsd en er werden vragen gesteld. De verschillende disciplinaire achtergronden van de verschillende besturen kwamen duidelijk naar boven en dat leidde tot veel interessante inzichten. Na een korte pauze heeft elk bestuur nog even tijd gekregen om de strategische doelstellingen volledig uit te werken en opnieuw te presenteren. De dag werd afgesloten met een borrel waar op informele wijze kon worden nagepraat over de dag.

Niet alleen werkte de training zeer motiverend voor alle besturen, het heeft een goede basis gelegd voor het opstellen van een strategie en bovendien richting gegeven aan wat SOLVE komend jaar wil bereiken.


Berenschot
door Tommy Kraak (bestuurslid 18/19 Amsterdam)

Op donderdag 5 juli 2018 is een groep van ongeveer 15 consultants en bestuurders (waaronder de nieuwe Projectmanagers en Externe Betrekkingen van de nieuwe besturen) een middag bij Berenschot in Utrecht geweest voor een training over klantgesprekken. Zoals altijd werd de training geopend met een korte presentatie over het bedrijf zelf. Waarbij verteld werd dat Berenschot één van de weinige adviesbureaus is die geen partners heeft in hun organisatiestructuur.

Vervolgens begon de training, waarin enkele structuren en handvatten werden geboden om aan vast te houden bij het voeren van een klantgesprek. Om een aangename en vriendelijke sfeer te creëren start je een gesprek bijvoorbeeld met KKK: koetjes, kalfjes en koffie. Vervolgens maak je gebruik van LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) om tot de kern van het probleem te komen. Ook is het belangrijk om eventuele vaagheden uit vragen: een verschil in definities kan tot onnodige misvattingen leiden.

Gewapend met deze theorieën mochten de consultants en bestuurders zichzelf gaan bewijzen in een simulatie van een klantgesprek. Een aantal Berenschot werknemers kroop in de huid van een personage om hen als lastige klant het vuur aan de schenen te leggen. In een eerste gesprek moest tot de kern van het probleem gekomen zien te komen, om in een tweede gesprek een advies uit te brengen. Je leert natuurlijk het meest door te doen! Na de gesprekken werd uit verschillende hoeken (de klant acteur, training leiders en mede SOLVERS) feedback gegeven over wat er goed ging en wat beter kon.

Tot slot waren onze consultants erg nieuwsgierig naar de traineeships van Berenschot, en maakten gebruik van het ingeplande vragenvuur om hier zoveel mogelijk over te weten te komen. Natuurlijk werd de training afgesloten met een lekkere borrel.

Berenschot, namens SOLVE bedankt voor deze leuke en leerzame middag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *