Een project bij Stichting Present

adminSOLVE Insights0 Comments

Een project bij Stichting Present

Stichting Present is een landelijke stichting met meer dan 70 aparte stichtingen in Nederland. Stichting Present Rotterdam is één van die stichtingen. Het doel van Present is om een brug te slaan tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp kunnen bieden.

“We zijn er voor de mensen die echt iets te bieden hebben, de vrijwilligers. Zij kunnen zich als groep bij ons aanmelden en aangeven wanneer en waarmee zij aan de slag willen. Dit kan variëren tussen praktische en sociale projecten. Daarnaast bieden wij ook expertise projecten waarbij er gekeken wordt naar een specifieke hobby, beroep of expertise van een groep. Wanneer een enthousiaste groep vrijwilligers zich aanmeldt, zoeken wij een passende match en zorgen voor de randvoorwaarden om aan de slag te gaan. We werken samen met hulpverleners en maken vrijwilligerswerk makkelijk en laagdrempelig. Doordat vrijwilligers via ons aan de slag gaan bij mensen die de hulp goed kunnen gebruiken, voeg je betekenis toe aan het leven van alle betrokkenen.

Althans, het is de verwachting dat er betekenis aan het leven van de vrijwilligers wordt toegevoegd. Maar om hier duidelijke cijfers over te krijgen, hebben wij SOLVE Rotterdam ingeschakeld. Zij doen een impact meting voor ons, waarbij zij de impact onderzoeken op de vrijwilligers. SOLVE onderzoekt onder andere de mate van maatschappelijke betrokkenheid van vrijwilligers, het bewustzijn van kwetsbare groepen en individuen in de samenleving en de vraag of vrijwilligers ook zonder tussenkomst van een organisatie vrijwilligerswerk zouden doen. Dit gaat op een prettige wijze, met een duidelijk begin en eind en tussendoor is er regelmatig contact over de voortgang. Het contact verloopt goed, er is een goede bereikbaarheid en duidelijke communicatie. De consultants denken goed mee om een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te behalen.

SOLVE is gespecialiseerd in onderzoek naar impact.  Het is een wat algemene en vage term die van groot belang is om het werk gemotiveerd te blijven doen. Wij van Present willen graag impact maken. Ondanks dat je merkt dat een project wel ‘iets’ doet met de vrijwilligers, is het lastig te benoemen in welke mate er impact wordt gemaakt. Met behulp van SOLVE hebben we nu concrete informatie en recente cijfers om de impact aan te tonen. Daarnaast wijzen de resultaten er ook op dat de vrijwilligers liever vrijwilligerswerk uitvoeren met tussenkomst van een vrijwilligersorganisatie dan dat zij zelf op zoek gaan. Door middel van deze kennis kunnen we onze bestaansrecht onderstrepen en verder uit bouwen. Deze informatie geeft ons ook weer nieuwe input om voor onze partners inzichtelijk te maken wat onze impact is.

SOLVE is een prettige en betrouwbare partij om mee samen te werken en ik zou SOLVE dan ook zeker aanbevelen.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *