De welbekende Sustainable Development Goals

adminSocial impact0 Comments

door Tessa Sneller (bestuurder SOLVE Utrecht)

De welbekende Sustainable Development Goals: Kleine bedrijven maken grote stappen

In september 2015 zijn de welbekende Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld door de Verenigde Naties. Deze zeventien doelen zijn in het leven geroepen om voor 2030 een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en welzijn te creëren voor iedereen. En dit moeten we samen doen, aldus de Verenigde Naties:

“This collective journey has at its heart a promise to leave no one behind. For this goals to be reached, everyone needs to do their part: governments, the private sector, civil society and people like you.”

De Sustainable Development Goals zijn ambitieus en vragen om ingrijpende maatschappelijke verandering. Elk doel valt uiteen in specifieke targets die het behalen van de doelen werkbaarder maakt. Toch wordt er getwijfeld aan de haalbaarheid en de implementatie van de doelen loopt sterk achter op schema, blijkt uit het ‘UN Report 2017’. Tegelijkertijd staat duurzaamheid steeds hoger op de politieke agenda en ook lijkt het bedrijfsleven langzaam genoodzaakt om mee te bewegen. Waar de meeste grote bedrijven kleine duurzaamheids aanpassingen doen, zijn het vaak de kleine organisaties die in verhouding grotere stappen maken. Een voorbeeld hiervan is de sociale onderneming FairClimateFund, gevestigd in Utrecht.

Elke dag gebruiken drie miljard mensen wereldwijd traditionele fornuizen of open vuurtjes om te koken of te verwarmen. Dit leidt tot meer dan 4 miljoen doden per jaar volgens WHO, maar ook tot ontbossing en CO2 uitstoot. FairClimateFund, onderdeel van ontwikkelingsorganisatie ICCO, is opgericht met als missie een beter en eerlijker klimaat te creëren. Dit doen zij door te investeren in klimaatprojecten voor schone kookmethoden die CO2 reduceren. Dat FairClimateFund bijdraagt aan het bereiken van Sustainable Development Goals weten ze, maar hoeveel impact hebben ze precies? Met deze vraag is een projectteam van SOLVE Utrecht aan de slag gegaan. De studentconsultants meten de indicatoren van de meest relevante SDG’s zowel kwantitatief als kwalitatief en doen een concurrentienanalyse. Het advies dat in juni wordt uitgebracht zal FairClimateFund inzicht geven in de impact die ze maken en de positionering ten opzichte van concurrenten.

SOLVE Consulting gelooft net als de Verenigde Naties in het belang van samenwerken om sociale impact te maken. SOLVE werkt op kleine schaal en het bereik is onvergelijkbaar met dat van de Verenigde Naties, maar dat maakt het zeker niet verwaarloosbaar. Om de ambitieuze, ingrijpende Sustainable Development Goals te behalen moeten we beginnen met het maken van kleine stapjes. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *