Vergrijzing binnen verenigingen tegengaan

adminSocial impact0 Comments

door Laura Kooijman (bestuurder SOLVE Rotterdam)

Vergrijzing binnen verenigingen tegengaan

Veel klanten van SOLVE zijn verenigingen en stichtingen; organisaties zonder winstoogmerk. De ruggengraat van deze organisaties zijn leden en vrijwilligers. Mensen die zich vanuit een intrinsieke motivatie in hun vrije tijd inzetten voor een gezamenlijk doel. Een mooi concept waar hechte vriendschappen uit kunnen ontstaan. Er zijn echter steeds meer verenigingen die kampen met een ledentekort of inactieve leden. Met als gevolg dat verenigingen op enkele bestuursleden leunen en er langzamerhand steeds minder frisse energie de vereniging binnenstroomt. Herkenbaar? In dit artikel worden veelvoorkomende oorzaken besproken en suggesties waarmee je dit probleem op kunt lossen.

Vroeger en nu
Vroeger was het verenigingsleven één van de belangrijkste vormen van sociaal contact. Mensen vormden een hechte groep binnen ofwel de kerk of een andere sport- of hobbyvereniging. Inmiddels is de situatie compleet veranderd. Geloof speelt een kleinere rol en mensen zijn individualistischer geworden. Dit vertaalt zich ook naar  afnemende participatie binnen verenigingen. Waar het vroeger normaal was om iedere week tijd vrij te maken om naar de vereniging te gaan, willen mensen nu niet meer gebonden zijn aan verplichtingen in hun privéleven. Ze willen tijd schenken aan hun hobby wanneer zij dat willen, niet wanneer het van een instantie moet. Deze situatie wordt ook wel de vergrijzing van het verenigingsleven genoemd (SCP, 2017), een fenomeen waar vooral veel dorpen last van hebben. De vergrijzing leidt ertoe dat verenigingen leunen op het werk van de bestuurders, maar dat er vanuit de leden weinig initiatief komt.

Inzicht
Als deze situatie u bekend voorkomt en u hier graag iets aan zou willen veranderen, dan is dat zeker mogelijk. Wat belangrijk is bij het overkomen van dit probleem is om inzicht te krijgen in de leden van uw vereniging. Wat maakt dat leden wel of niet naar activiteiten komen? Wat spreekt leden aan en waarom zijn ze lid van uw verenigingen? Door antwoord te krijgen op deze vragen, weet u beter wat een lid wil en zal de tevredenheid over de vereniging ook hoger zijn. Daarnaast zijn er een aantal andere tips die uw organisatie ten goede kan komen. Zo helpt het om in te spelen op de moderne manier van leven door flexibele activiteiten aan te bieden. Let daarbij op het tijdstip van de activiteiten. Voor ouderen kan een activiteit het beste overdag georganiseerd worden terwijl voor werkende leden de activiteiten het beste in de avond kunnen plaatsvinden.

Een andere tip is om nieuwe leden zich meteen welkom te laten voelen als ze zich net bij de vereniging aansluiten. Een vereniging kan voor nieuwe leden aanvoelen als een gesloten groep en dit kan ontmoedigend overkomen. Nieuwe leden zijn daardoor eerder geneigd te stoppen. Zonde, zorg er daarom voor dat nieuwe leden snel bevriend raken met andere leden.

SOLVE Consulting
Mochten deze tips u nog niet overtuigen, dan kan SOLVE Consulting u ook helpen. SOLVE kan u helpen met inzicht in uw vereniging te verkrijgen door een ledenonderzoek te doen. Met een ledenonderzoek wordt onderzocht wie uw leden zijn en wat ze willen. Het onderzoek wordt professioneel uitgevoerd en op maat gemaakt voor uw vereniging. Het Humanistisch Verbond Rotterdam is zo’n vereniging die een ledenonderzoek uit heeft laten voeren. Zij hadden een groot ledenbestand, ongeveer 700 leden, maar hadden weinig opkomst bij activiteiten. Daarnaast bleek de gemiddelde leeftijd ook steeds hoger te liggen. Na het onderzoek van SOLVE Consulting wisten zij wie de leden waren en vooral hoe ze jongere leden meer aan konden spreken. Op deze manier konden zij de vergrijzing tegengaan en de vereniging levend houden. Een soortgelijk project werd uitgevoerd door SOLVE Utrecht. De Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) zag ook het ledenaantal met de jaren dalen. SOLVE heeft voor NVBS een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd met als doel het draagvlak binnen de vereniging te vergroten en de communicatie naar leden toe te verbeteren.

Kortom, om een vereniging actief te houden en leden actief te laten participeren is het belangrijk om te weten wat ze willen. Voor bestuurders betekent dit concreet dat ze in gesprek moeten gaan met leden en vervolgens in moeten spelen op de behoeften van de leden om op die manier vergrijzing te voorkomen. Wanneer de taak te groot lijkt of u het op een structurele manier aan wil pakken, kan SOLVE Consulting altijd helpen door een ledenonderzoek uit te voeren. Op deze manier dragen we allemaal ons steentje bij om vergrijzing bij verenigingen tegen te gaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *