Sociaal het nieuwe normaal maken

adminSocial impact0 Comments

door Tessa Sneller (bestuurder SOLVE Utrecht)

Sociaal het nieuwe normaal maken

Of het nu maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen of sociaal ondernemen genoemd wordt, de vraag naar het betrekken van de maatschappij bij ondernemen blijft bestaan. Maatschappelijk ondernemen is een trend geworden die tot zowel start-ups als grote gevestigde organisaties en overheden doordringt. De co-creatie ‘Social Impact Factory’ speelt op deze trend in. SOLVE Consulting is met dit sociale platform om tafel gegaan met als doel meer maatschappelijke impact te maken. Dit artikel bespreekt hoe deze vruchtbare samenwerking tot stand is gekomen.

Het idee achter de zogeheten Social Impact Factory ontstond tijdens de Social Enterprise Day in 2014. Deze derde editie trok een divers publiek bestaande uit vijfhonderd ondernemers uit de publieke en private sector: allemaal op zoek naar inspiratie, informatie en kansen om sociale impact te realiseren. De dag werd afgesloten met de vraag: ‘is sociaal volgend jaar het nieuwe normaal?’. Dit evenement bevestigde dat er een grote groep mensen is met hetzelfde doel, maar het ontbreekt deze groep aan verbinding. Samen met Kirkman Company heeft de gemeente Utrecht Social Impact Factory in het leven geroepen, een platform dat sociaal ondernemen in heel Nederland faciliteert en stimuleert.

Is sociaal het nieuwe normaal? Social Impact Factory heeft de ambitie op deze vraag volmondig ‘Ja’ te kunnen antwoorden. Met sociaal ondernemen wordt ondernemen met een maatschappelijke missie bedoeld. Vaak wordt gedacht dat dit in strijd is met het verdienen van geld, maar Social Impact Factory denkt hier anders over. Bij sociaal ondernemen van deze tijd wordt die mythe ontmanteld: net als elke andere onderneming heeft een sociale onderneming een verdienmodel. Geld verdienen is echter een middel om het hogere doel te bereiken; het maken van maatschappelijke impact.

In de aanpak om sociaal ondernemen de norm te maken staat het volgende motto centraal: “Meet, connect, collaborate”. Social Impact Factory gebruikt het bestaande sociaal kapitaal en faciliteert onverwachte relevante ontmoetingen. Dankzij de intrek in het centraal gelegen pand op Vredenburg in Utrecht ontwikkelt Social Impact Factory zich als fysieke hotspot. Het is een multifunctionele plek waar mensen komen om te ontmoeten, te werken, te vergaderen of gebruik te maken van het pand als locatie voor labs, challenges, projecten, trainingen, workshops, conferenties en events. Als bezoeker check je in op een van de ‘serendipity dashboards’ en geef je aan welke kennis of vaardigheden je bezit. Op deze manier worden onverwachte ontmoetingen waargemaakt waardoor social startups ontstaan of bestaande ondernemingen innoveren. Deze collaboraties brengen synergie tot stand, met nieuwe bedrijvigheid en meer maatschappelijke impact als resultaat.

SOLVE Consulting is één van de vele spelers in het sociale speelveld waarin het gemeenschappelijke doel maatschappelijke impact maken is. Waarom zouden we de krachten niet bundelen met andere spelers? Samen spelen maakt winnen immers makkelijker én leuker. Deze gedeelde gedachtegang is terug te zien in het motto van SOLVE Consulting: ‘Social impact maak je samen’, en de kernwaarden van Social Impact Factory ‘Meet, connect, collaborate’. Een samenwerking tussen beide partijen is geboren. SOLVE Consulting maakt gebruik van ruimtes in het pand van Social Impact Factory en sluit aan bij bestaande netwerkevenementen, maar uiteraard niet zonder iets terug te doen. Het sociaal kapitaal dat SOLVE bezit, levert op zijn beurt een bijdrage aan Social Impact Factory. De kennis en vaardigheid tot het geven van gegrond, waardevol advies in combinatie met een frisse kijk vanuit een multidisciplinaire aanpak kan op meerdere manieren worden ingezet. Ideeën zijn in overvloed. Of het een herhaaldelijk advies-spreekuur of een consultancy hackaton gaat worden, SOLVE Consulting staat vol energie klaar voor de uitvoering ervan.

SOLVE Consulting is erg enthousiast om samen te werken met Social Impact Factory en kijkt uit naar een gedeeld succes. Samen spelen, samen delen in een modern jasje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *