Meer impact maken met Social Impact Bonds

adminSocial impact0 Comments

door Laura Kooijman (bestuurder SOLVE Rotterdam)

Meer impact maken met Social Impact Bonds

Social impact maken is niet makkelijk. Veel ondernemingen hebben goede ideeën, maar het gebrek aan financiering zorgt ervoor dat de impact niet zo groot is als het zou kunnen zijn. Social Impact Bond (SIB) kan hiervoor een uitkomst bieden. Veel kleine sociale ondernemingen zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden die SIBs voor ze kunnen bieden. Om deze reden wordt er in dit artikel aandacht besteed aan wat Social Impact Bonds zijn, wanneer deze interessant zijn voor uw onderneming en welke rol SOLVE Consulting hierbij kan spelen.

Social Impact Bond is een nieuw financieel instrument om maatschappelijke projecten te steunen. Investeerders bieden werkkapitaal aan initiatiefnemers van een maatschappelijk project. Afhankelijk van de prestaties van het project wordt de investeerder terugbetaald door de overheid. Een investeerder wordt pas uitbetaald wanneer de sociale onderneming het vooraf afgesproken resultaat heeft behaald. Een SIB wordt gesloten tussen drie organisaties; de private of publieke investeerder, een sociale onderneming en de overheid/gemeente. Deze driehoeksverhouding stimuleert initiatieven om maatschappelijke problemen op te lossen en betrekt bedrijven en de overheid of gemeente bij elkaars belangen. Deze nieuwe manier van investeren in sociale initiatieven is afkomstig uit de Verenigde Staten en Engeland en wordt ook in Nederland steeds populairder. Op dit moment zijn er in Nederland zeven SIB’s actief, waarvan de grootste in Rotterdam en Utrecht.

De Buzinezzclub is een voorbeeld van een succesvolle onderneming die gefinancierd is door een SIB te sluiten. Buzinezzclub is een onderneming die jongeren uit een kansarme omgeving helpt door middel van een intensief trainingsprogramma. Om de stap tot deelname aan het programma deel te nemen te verkleinen, kunnen jongeren met een bijstandsuitkering kosteloos het programma volgen. Daar staat tegenover dat zij dagelijks mee moeten doen met de trainingen, coaching gesprekken en workshops. Dit met als doel om deze jongeren weer te laten werken. Deze SIB werd in 2014 gesloten tussen de Start Foundation, ABN AMRO en de gemeente Rotterdam. Naar aanleiding van het succes van deze constructie, heeft de Buzzinezzclub zich de afgelopen jaren uitgebreid naar Utrecht en Eindhoven.

Zoals het bovenstaande voorbeeld laat zien, bieden SIB’s veel voordelen voor sociale ondernemingen. Wanneer uw onderneming een goed doordacht plan heeft, kan het dankzij deze manier van financiering meer impact maken en het project op grote schaal toepassen. De overheid/gemeente en investeerder hebben naast rapportage van de voortgang geen eisen aan het maatschappelijk project. Dit zorgt ervoor dat een sociale onderneming relatief vrij is in de aanpak van het project nadat de drie partijen akkoord zijn gegaan. De mogelijkheden voor sociale ondernemingen breiden zich hierdoor sterk uit. Helaas komt niet iedere onderneming in aanmerking voor SIB. Zo moet het maatschappelijke project van een onderneming aan de eisen voldoen van de betrokken gemeente. Over het algemeen geldt dat u een goed doordacht voorstel moet hebben waarbij maatschappelijke impact het hoofddoel is. Daarnaast moet het kwantitatief meetbaar zijn en realiseerbaar zijn binnen de beoogde tijd.

SOLVE Consulting is een studenten consultancy organisatie gericht op non-profits en social enterprises. Deze doelgroep bestaat grotendeels uit sociale ondernemingen die zich inzetten voor de maatschappij. Het werk dat SOLVE Consulting uitvoert voor haar klanten is veelal onderzoek naar zowel verbeterpunten binnen de organisatie als kansen in de omgeving van de organisatie. SOLVE Consulting kan klanten adviseren wat zij kunnen doen om in aanmerking te kunnen komen voor een SIB. Hiervoor zal onderzoek worden gedaan naar de organisatie, de meetbaarheid en uitvoerbaarheid van het maatschappelijke project en de eisen van de gemeente. Daarnaast heeft SOLVE Consulting de mogelijkheid om raad te vragen binnen haar netwerk van ervaren Raad van Advies-leden. Deze componenten gecombineerd, leiden tot een waardevol advies dat sociale ondernemingen kan helpen meer sociale impact te realiseren.

Social Impact Bonds kunnen veel nieuwe mogelijkheden voor uw onderneming opleveren, mits u ze goed weet te gebruiken. Zo kunt u een voorbeeld nemen aan de Buzinezzclub of informatie aanvragen bij de gemeente waar uw project betrekking op heeft. Ten slotte kan SOLVE Consulting u helpen door te onderzoeken wat nodig is om in aanmerking te komen voor een SIB of meten hoe effectief het door u voorgestelde programma is. Dit zijn echter maar twee van de talloze mogelijkheden die SOLVE Consulting voor uw onderneming kan betekenen. Wat SOLVE het belangrijkst vindt, is dat we ons samen inzetten om een zo groot mogelijke sociale impact te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *