Een terugblik 2016-2017

adminSOLVE Insights0 Comments

Geschreven door: Laura Oskam, Irene Mollema, Marloes Schreuder Goedheijt

Een terugblik op de projecten uit SOLVE-jaar 2016-2017

Vorig jaar heeft SOLVE veel mooie projecten afgerond. Wij blikken terug op een bijzonder project uit iedere stad.

SOLVE-Rotterdam heeft een omgevingsanalyse uitgevoerd voor Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam. Het doel van de stichting is om mensen zonder baan te helpen hun positie en kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit wordt gedaan door deze mensen werkervaring te bieden in het groenonderhoud, waardoor de stichting positief bijdraagt aan het behoud van natuur en landschap in Rotterdam en omgeving. De consultants bogen zich over de vraag wat de meest effectieve manier is voor Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam om meer werkzoekenden aan zich te verbinden. Een nieuw soort project bij SOLVE, maar met veel bruikbare inzichten dankzij de combinatie van desk- en fieldresearch.

SOLVE-Utrecht ging de uitdaging aan om samen met Kitchen.blue te zorgen dat Nederland gezonder gaat eten op een leuke manier. De consultants zochten uit of het mogelijk is om broodbeleg te maken van reststromen groente. Een innovatieve manier die zowel bijdraagt aan het eten van meer groente, als het tegengaan van voedselverspilling. De eerste fase van het project wees uit dat de reststromen van groente potentie boden voor een nieuw product. Tijdens de laatste fase van het project werd gekeken naar de verschillende stimulerende regelingen, subsidies en wedstrijden die Kitchen.blue aan zou kunnen spreken. Ook werd er gekeken naar manieren waarop het product gepositioneerd zou kunnen worden. Met als eindresultaat een innovatief product in de schappen: “Tomaat American”. “Al met al is het een hele leerzame ervaring geweest om met dit project bezig te zijn. We hebben veel geleerd over de groentesector, die hiervoor nog helemaal nieuw was voor ons. Heel interessant om naar meerdere aspecten van het product te kijken en op deze manier echt meegenomen te worden in de productontwikkeling.” Aldus één van de consultants.

SOLVE Amsterdam heeft dit jaar een samenwerkingsverband tot stand gebracht met MVO Nederland, een organisatie die bedrijven helpt in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een team van 6 consultants heeft meegewerkt aan de Futureproof community, waar community members duurzame ondernemersvraagstukken delen. De samenwerking met MVO heeft vervolgens nog meer mooie projecten opgeleverd voor verschillende projectgroepen van SOLVE. Eén van de projectgroepen richtte zich op de RAI Amsterdam. Hiervoor werd naar een manier gezocht om een circulaire bedrijfsvoering tot stand te brengen. Dit houdt in dat al het afval wordt hergebruikt binnen de RAI. “Ik ben blij dat ik dit project heb mogen doen; het heeft mij doen realiseren dat als wij met acht uur per week aan werk een deel van de bedrijfsvoering tot zero waste kunnen maken, dat bedrijven dit zeker moeten kunnen. Laten we met zijn allen de tijd en moeite nemen om de aarde meer te ontlasten.” Aldus de teamleider.

SOLVE consultants uit Amsterdam en Rotterdam hebben in samenwerking met Sonono Radio een bijzonder project mogen doen waarbij een brainstormsessie werd georganiseerd met als doel het ontwikkelen van een rendabel businessmodel. Bijzonder omdat het de eerste keer was dat consultants van verschillende steden hebben samengewerkt, maar ook door het bijzondere karakter van de organisatie. Sonono Radio is in 2016 opgericht door zes Syrische vluchtelingen en ondernemers met als doel nieuwkomers in de Nederlandse samenleving beter te laten integreren in de maatschappij. Hiermee bieden zij een veilige omgeving aan Syrische vluchtelingen om professioneel advies en oplossingen te ontvangen voor verschillende problemen die zij in hun dagelijks leven tegenkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *